• Header1
  • Header2
  • Header4
  • Header5

Welkom 

 

 Tamino wil het leven van jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een beperking

verbeteren door hen structureel toegang te verschaffen tot kwalitatief goede cultuureducatie

in de eigen leer- en leefomgeving.

 

Creatieve vorming vergroot het welzijn van jongeren met een beperking.

Daaraan draagt Tamino op specifieke wijze bij.

 

Kunst Helden

Kunst Helden biedt een buitenschools kunstenprogramma voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking tussen de 13 en 20 jaar uit Amsterdam. Zij krijgen lessen in verschillende kunstdisciplines van kunstdocenten die ervaren zijn in het werken met de speciale doelgroep.

KunstHeldenLogo

Naar het cursusaanbod

All copyright 2017 Stichting Tamino