• Header1
  • Header2
  • Header4
  • Header5

  • Home
  • Tamino
  • Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

 Tamino wil het leven van jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een beperking verbeteren door hen structureel toegang te verschaffen tot kwalitatief goede cultuureducatie in de eigen leer- en leefomgeving.

Visie

 Tamino vindt het noodzakelijk dat jongeren met een beperking mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen door hun creativiteit en verbeelding te gebruiken. Dit vergroot hun zicht op de wereld om hen heen, brengt hen in contact met verschillende culturen en laat hen kennismaken met verschillende standpunten. Creatieve vorming vergroot hun vaak beperkte (belevings)wereld en doorbreekt de door henzelf of door hun omgeving opgelegde grenzen.
 
Creatieve vorming vergroot het welzijn van  jongeren met een beperking. Daaraan draagt Tamino op specifieke wijze bij.
 
Tamino is dé specialist als het gaat om kennis en expertise op het snijvlak van cultuureducatie voor jongeren met een beperking. Dit doen we vooral door bevlogen vakdocenten praktisch toe te rusten in hun werk met deze specifieke doelgroepen. Uitgangspunt voor Tamino is de praktijk, zowel bij het geven van advies, het delen van kennis, het verbinden van mensen en organisaties als bij innovaties van het cultuuraanbod.Tamino is er voor  jongeren met een beperking, hun familie en verzorgers, het onderwijs, kunstvakopleidingen, de culturele sector en zorg- en welzijnsinstellingen en de wetenschap. Tamino wil gezien en erkend worden als een innovatieve, dynamische kwaliteitsorganisatie met gedegen kennis en passie voor het vak.

All copyright 2017 Stichting Tamino