• Header1
  • Header2
  • Header4
  • Header5

 

 

Jaarprogramma's

Binnen de jaarprogramma’s geeft Tamino wekelijks kunstlessen aan een vaste groep leerlingen en werken ze toe naar één of meer gezamenlijke eindproducten, zoals een film, een voorstelling of een expositie. Deze programma’s kennen een globale zelfde opbouw, maar de exacte invulling verschilt omdat het andere typen leerlingen zijn. Leerlingen doorlopen drie verschillende fases te weten ‘kennismaken & ontdekken’, ‘creëren’ en ‘presenteren’. Deze jaarprogramma’s worden zowel onder als na schooltijd uitgevoerd.

 

This Art Generation (GAP) – Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

De maatschappelijke diensttijd is een overheidsprogramma dat sinds 2018 bestaat en dat jongeren stimuleert om zich in te zetten voor de samenleving. Er zijn drie belangrijke uitgangspunten waar alle trajecten aan moeten voldoen: 

  • Jongeren ontmoeten doelgroepen die ze anders niet ontmoeten
  • Jongeren doen iets voor een ander
  • Jongeren krijgen er iets voor terug (kennis, vrijwilligersvergoeding, etc.).

Tamino heeft een eigen MDT ontwikkeld die onder de noemer TAG (This Art Generation) wordt uitgevoerd. Binnen een TAG traject draait het om persoonlijke ontmoetingen tussen de jongeren met een ander en zetten ze kunst in als middel om iets te maken voor degene die ze hebben ontmoet. Jongeren maken een kunstwerk voor de ander. Dat kan een rap zijn, een muurschildering, een persoonlijk (foto)portret, een gedicht. Ze presenteren het tijdens een zelf georganiseerd event. De TAG raakt altijd aan maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, racisme, ongelijkheid, armoede. Zo ontstaat er verbinding en participatie binnen de ontmoetingen tussen de jongeren en de bewoners van de stad. 

 

Kunstweken

Tamino organiseert kunstweken waarin leerlingen een week lang onder leiding van kunstenaars/kunstdocenten aan de slag gaan met een bepaalde kunstvorm en toewerken naar een grote eindexpositie. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen. In een week doorlopen leerlingen het proces van ‘ontdekken, creëren en presenteren’. 

 

All copyright 2017 Stichting Tamino